Make your own free website on Tripod.com
Iwona Krajewska

Pracujemy dla dobra rejonu

2 lutego br. została ułożona lista wyborcza kandydatów na radnych oraz ustalony program wyborczy AWPL w rejonie solecznickim.

O konkretnych planach AWPL na przyszłość mówi Czesław Cilińdź - prezes solecznickiego oddziału AWPL, radny Rady Samorządu rejonu solecznickiego .

- Jakie zadania AWPL stawia jako główne. Jakie problemy są uważane za najważniejsze w rejonie?

Za jeden z głównych uważamy problem bezrobocia, bowiem rejon solecznicki przoduje, jak wiadomo, na Litwie po względem braku miejsc pracy. To jest naszą bolączką ogólną i to bardzo niepokoi. Dążenie do zmniejszenia bezrobocia jest głównym celem programu AWPL na lata 2000 - 2005. Z powodu ograniczonych środków finansowych trudno jest coś zrobić w tym kierunku. Już od dłuższego czasu w rejonie nie buduje się żadnych większych zakładów. Przy ogólnej obecnie stagnacji przemysłowej nasz rejon szczególnie cierpi, gdyż zasadniczo jest rejonem rolniczym. Rolnictwo również jest w stanie opłakanym. Dzisiaj, aby temu zaradzić, staramy się ściągnąć z zagranicy inwestorów, którzy by chcieli właśnie w nasz rejon inwestować. Współpracujemy z szeregiem organizacji w Polsce, już od ponad dwóch lat podtrzymujemy kontakty z Niemcami. Ostatnio z grupą radnych z ramienia AWPL z Wilna, Trok i Solecznik gościłem w Alborgu, mieście na północy Danii. Podróż wspierał Fundusz Rady Europy. Głównym celem pobytu było zapoznanie się z działalnością miejskiego samorządu, z systemem zarządzania kraju oraz wymiana doświadczeń. W tym regionie mieszka sporo Polaków, dzięki ich pomocy mogliśmy zapoznać się z gospodarką, rolnictwem tego regionu Danii. Praktyce towarzyszyła również teoria. Mieliśmy wiele konferencji, odczytów na tematy gospodarcze. Udało się również nawiązać kontakty z lokalnymi firmami. Mam nadzieję, że z czasem dojdzie do praktycznych i konkretnych działań. Będziemy się starali o efektywne wykorzystanie wszystkich kontaktów krajowych i zagranicznych w celu pozyskania inwestorów oraz środków finansowych do tworzenia nowych miejsc pracy.

Zasadniczą uwagę zwracamy również na szkolnictwo w naszym rejonie, na wszechstronne kształcenie dzieci i młodzieży. Planujemy rekonstrukcję budynków Solecznickiej Szkoły Średniej im. Jana Śniadeckiego, bursy szkolnej oraz Ejszyskiej Szkoły Średniej nr 1. Planujemy utworzenie Funduszu Zdrowia, uporządkowanie sieci placówek opieki zdrowotnej.

Wiele się działa w kierunku ochrony środowiska. Zamierzamy uporządkować wysypiska śmieci w Solecznikach i Ejszyszkach, Jaszunach, Tietiańcach, powołać Straż Ekologiczną w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz zmniejszenia zanieczyszczeń lasów i rzek. W Ejszyszkach planujemy uporządkować plaże na Wersoce . Latem nad rzeką gromadzi się sporo osób, a stan wybrzeży coraz się pogarsza, gdyż nic jak dotychczas nie robiono w tym kierunku, należy wyciąć drzewa, zbędne krzewy, by umożliwić dostęp do rzeki.

- Jakie są owoce pracy ostatnich trzech lat?

Program urzeczywistniliśmy niemalże w całości, stawiane przed sobą zadania wykonaliśmy w ponad 90 procentach. Z głównych osiągnięć należałoby wymienić uporządkowanie placu przed Samorządem w Solecznikach, odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza. Cieszy nas to, że udało się ostatecznie zrekonstruować ciepłownię w Ejszyszkach. Pragniemy nadal kontynuować rekonstrukcję sieci cieplnych w celu maksymalnego zmniejszenia kosztów własnych produkcji ciepła. Obecny stan kotłowni np. w Białej Wace czy też w Solecznikach jest wprost krytyczny, system technologiczny ogrzewania jest już przestarzały i ogrzewanie bloków jest bardzo kosztowne, więc staramy się naprawiać, instalować nowe kotły, żeby jak najwięcej zaoszczędzić i środki budżetowe skierować na inne cele. Naprawiliśmy wiele dróg rejonowych, wyasfaltowaliśmy ulice miast. Ukoronowaniem naszej trzyletniej działalności było otwarcie szpitala w Ejszyszkach.

Cieszą rozstrzygnięcia najmniejszych spraw indywidualnych mieszkańców, każda załatwiona sprawa, chociaż ta najdrobniejsza , sprawia przyjemność.

- Jak często spotyka się Pan z wyborcami?

Oczywiście staramy się podtrzymywać stały kontakt ze społeczeństwem. Zawsze uczestniczymy w większych imprezach czy jubileuszach . Stale jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, rady ze strony mieszkańców rejonu. Z kolei pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich problemów i wątpliwości w naszym rejonie.

- Jak się układa współpraca między AWPL i ZPL?

Przeważają stosunki bezkonfliktowe, staramy się raczej współpracować, aniżeli rywalizować. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze ZPL jest organizacją społeczną i kulturalną, natomiast partia polityczna AWPL jest partią, której nadrzędnym celem jest zdobycie władzy w regionach, zamieszkałych przez Polaków i poprzez władzę popieranie polskości. Moim zdaniem, wszyscy pracujemy dla dobra rejonu.

- Dziękuję za rozmowę.

NG 7 (443)