Make your own free website on Tripod.com
Czas pisać doniesienia na samych siebie...

Byli agenci KGB na Litwie mają od pierwszego lutego obowiązek zgłoszenia się do specjalnej komisji. Jeżeli nie uczynią tego dobrowolnie, fakt ich współpracy z radziecką służbą bezpieczeństwa zostanie ujawniony.

Komisja została powołana na mocy ustawy, przyjętej w listopadzie ub. r. przez Sejm. Jej celem jest zneutralizowanie byłych agentów i donosicieli poprzez sporządzenie ich poufnego rejestru. Osoby, które zgłoszą się do komisji, będą musiały wypełnić 21-stronicową ankietę, udzielając odpowiedzi na 30 pytań. Będą m.in. musieli wskazać inne znane im osoby współpracujące z KGB, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia bądź wartość ewentualnych prezentów, próby i okoliczności zerwania współpracy, obecne powiązania z bezpieką. Nazwiska tych, którzy zgłoszą się dobrowolnie do końca czerwca, będą utrzymywane w tajemnicy. Personalia pozostałych zostaną ujawnione.

Ujawnione też zostaną ewentualne fakty współpracy z KGB prezydenta, posłów, deputowanych do rad samorządowych, członków rządu, sędziów, prokuratorów, a także osób ubiegających się o te stanowiska. Ich bowiem zasada poufności nie obejmuje.

Niestety nie ma u nas dotychczas kompleksowej ustawy lustracyjnej. Jednak od ubiegłego roku obowiązuje ustawa zakazująca pracy w urzędach państwowych byłym etatowym pracownikom KGB. Na mocy tej ustawy byli pracownicy KGB mają obowiązek ujawnienia swej działalności. Zakaz pracy dla nich w urzędach państwowych obowiązuje przez 10 lat. Jeżeli pracodawca wie,że pracuje u niego były pracownik KGB i go nie zwalnia, to ponosi karę pieniężną.

NG 7 (443)