Make your own free website on Tripod.com
Jadwiga Ingielewicz

Wilno

Między polami, lasy, wstęgą niebieską
Płynie rzeka Wilia
A nad nią leży stare miasto Wilno
W tym starym Wilnie
Są starych nazw ulice:
Antokol, Wielka, Mickiewicza
Ostrobramska i Dominikańska
Przy tych ulicach stoją kościoły
Św. Piotra i Pawła,św. Stanisława Katedra
Św. Kazimierza iświętej Teresy
Przy kościeleświętej Teresy
Jest stary zabytek - Ostra Brama
I tam w tej Bramie
Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny
Obraz tenświęty cudami słynny
Znany na całymświecie
Matko Boża, ochraniaj nas tu wszystkich
Przed Tobą klękamy na oba kolana
Wołamy: Matko Kochana "Módl się za nami".

NG 7 (443)