Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Dług

Litwa jest dłużna Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 4 mln Lt. Na razie naszemu krajowi udaje się unikn±ć ograniczenia praw w tej wpływowej organizacji międzynarodowej. Jeżeli nasz dług będzie nadal rósł, więc ONZ pozbawi Litwę prawa głosu.

Dziel±

Jak donosi prasa, duże partie polityczne ¶piesz± podzielić między sob± przed wyborami do samorz±dów 1 mln Lt dotacji z budżetu państwa.

Zatrzymano

Na Londyńskim Lotnisku Hitrou został zatrzymany samolot Litewskich Linii Lotniczych (LAL) ?Boening 737 -500". Powodem zatrzymania litewskiego samolotu było zadłużenie europejskiej organizacji kontroli lotów ?Eurocontrol?.

Rejestracja

Na Litwie rozpoczęła się rejestracja byłych współpracowników sowieckiej tajnej policji politycznej KGB. W ten sposób rozpoczęło się wcielanie w życie przyjętej w ubiegłym roku ustawy o ujawnieniu się, rejestracji i ochronie pracowników tajnych służb byłego ZSRR.

Legalizować

Jako sposób na uzupełnienie budżetu Litwy coraz czę¶ciej padaj± propozycje legalizacji gier hazardowych. Orędownicy legalizacji twierdz±, że to posunięcie przyniosłoby budżetowi kraju od 100 do 500 mln Lt.

Bezrobocie

W styczniu poziom bezrobocia na Litwie wzrósł o 0,8 proc. i 1lutego wynosił 10,8 proc. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w Akmene - 20,5 proc. i w Solecznikach - 20, 3 proc.

NG 7 (443)