Make your own free website on Tripod.com
W Polsce Litwini muszą być przygotowani na niebezpieczeństwa

Szczególnie niebezpiecznie - na dworcu

Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia należy do najniebezpieczniejszych miejsc dla gości z Litwy i innych obcokrajowców.

Tylko w styczniu na tym dworcu obrabowano trzech obywateli litewskich.

28 stycznia mieszkanka rejonu szawelskiego Aldona G. straciła pieniądze i dokumenty, więc nie mogła kontynuować podróży do W. Brytanii. Jeszcze smutniej skończyła się przygoda dla kowieńczyka Aloyzasa P., któremu przestępcy nie tylko odebrali wszystkie pieniądze, ale też okrutnie pobili.

Na Dworcu Zachodnim panoszą się grupy przestępców rosyjskojęzycznych, które czekają na autobusy, przybywające z Białorusi, Ukrainy, Litwy i rabują ich pasażerów.

Kradzieże pieniędzy i dokumentów

W Warszawie należy też strzec się złodziei kieszonkowych. W tramwajach i miejskich autobusach trzeba zachowywać szczególną ostrożność, nie trzymać pieniędzy i dokumentów w jednym miejscu.
W roku ubiegłym konsulat generalny Litwy w Warszawie wydał 91 dokumentów powrotnych obywatelom litewskim, którym ukradziono paszporty.

W warszawskich tramwajach i autobusach pojawił się nowy rodzaj przestępców. Rabusie otaczają jakiegoś pasażera i, grożąc nożami, żądają pieniędzy.

Wymagania wobec stanu samochodów

Kierowcom radzi się, aby byli w Polsce szczególnie uważni. Przed wjazdem do tego kraju należy sprawdzić stan techniczny samochodu, w Polsce bowiem obowiązują bardzo surowe wymagania.

W roku ubiegłym polska policja drogowa ukarała albo odebrała paszporty techniczne wozów od ponad 700 kierowców litewskich.

W roku ubiegłym obywatele litewscy spowodowali na drogach polskich blisko 100 wypadków.

Podstępy rabusiów na drogach

W roku ubiegłym w Polsce skradziono 70 tys. samochodów, w tym pojazdy utraciło również 20 obywateli litewskich. Szczególnie ostrożni muszą być właściciele drogich wozów.

W Polsce są szczególnie popularne dwa sposoby kradzieży samochodów.

Jeden z nich zwany na "awarię", gdy złodziej, mając upatrzony samochód, swoim wozem nieznacznie weń uderza, a po zatrzymaniu się dla wyjaśnienia szkody spowodowanej przez awarię, wsiada do niego i odjeżdża.

Inny popularny sposób uprowadzania samochodu polega na tym, że złodziej przejeżdżając obok zaczyna pokazywać gestami, iż koło jest przedziurawione. Gdy zaś kierowca zatrzyma się i wysiądzie, uprowadza mu pojazd.

Sami Litwini też nie zawsze przyjeżdżają do Polski z dobrymi zamiarami.

Obecnie w tym kraju odbywa karę 46 obywateli litewskich, w roku ubiegłym z Polski na Litwę wydalono 28 osób.

("Lietuvos rytas" z 2 lutego 2000 r.)

Od redakcji.

O ile statystyka nie wykazuje wzrostu zagrożenia dla obcokrajowców w Polsce, o tyle nałamach "Lietuvos rytas", powstałego na bazie "Komsomolskiej Prawdy", Litwinów przebywających w Polsce co i raz okradają, gwałcą, biją i oszukują. Po ukazaniu się powyższej publikacji w dniu 2 lutego, już 4 lutego dziennik "Lietuvos rytas" ponownie alarmował swoich czytelników o kradzieży samochodu i odebraniu pieniędzy na dworcu w Warszawie. I tak z dnia na dzień. Na tle tych publikacji sąsiad ze Wschodu, pomijając wydarzenia w Czeczenii, prezentowany jest raczej jako oaza spokoju i porządku. Brawo obiektywności!

NG 7 (443)