Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

Projekt lepszej przyszłości

Dyplomatycznym staraniom wejścia Litwy do Unii Europejskiej towarzyszą na niższym szczeblu poszukiwania inwestorów zagranicznych przez samorządy litewskie.

Do tradycyjnych więzi gospodarczych samorządu solecznickiego z powiatami w Polsce dołączył się program współpracy z niemiecką ziemią Północno - Zachodniego Meklemburga. Owocem współpracy z niemieckim partnerem stał się zatwierdzony przez Unię Europejską program rozwoju strategicznego rejonu solecznickiego.

Pierwsza przepustka do Europy

Nawiązanie kontaktów z zachodnimi inwestorami było jednym z podstawowych celów solecznickich władz rejonowych od momentu zwycięstwa w ostatnich wyborach. Za pośrednictwem jednego z litewskich biznesmenów, posiadającego szerokie kontakty gospodarcze w Europie Zachodniej, samorząd solecznicki podpisał umowę o współpracy z niemiecką firmą konsultacyjną. Pozwoliło to zaoszczędzić środki budżetowe przeznaczone na promocję rejonu. Spośród 33 rejonów Litwy ubiegających się o uzyskanie środków z programu PHARE zwyciężył projekt solecznicki. Po uzyskaniu przez samorząd grandu PHARE w wysokości 140 tys. euro, firma konsultacyjna rejonowi solecznickiemu zaproponowała na partnera ziemię Północno - Zachodniego Meklemburga.

- Na wzorze regionu Meklemburga, który przed dziesięciu laty wchodził w skład NRD, eksperci zachodni dali nam przykład przekształcenia gospodarczego postsocjalistycznego kraju. Mianowicie, jak się przyciąga inwestorów, planuje programy inwestycyjne i gospodarcze - mówi mer rejonu solecznickiego Józef Rybak.

Delegacja samorządu opracowując program rozwoju gospodarczego rejonu solecznickiego kilkakrotnie wyjeżdżała do Meklemburga. Również wizyty niemieckich ekspertów i biznesmenów w Solecznikach przestały być rzadkością. Ze strony litewskiej w opracowaniu projektu wspólnie z samorządowcami uczestniczyli doradcy prezydenta Litwy do spraw samorządów, ekonomiki i finansów. Sporządzony projekt przewiduje restrukturyzację rolnictwa, realizację programów turystycznych, nowe zasady planowania przestrzeni, regulację gruntów.

Transakcja charytatywna

Korzyści ze współpracy z Niemcami jako pierwszy odniósł solecznicki park autobusowy. Przedsiębiorstwo, borykające się z trudnościami finansowymi, pilnie potrzebowało wymiany nierentownych autobusów benzynowych na pojazdy dieslowe. Pozbywający się socjalistycznych ikarusów Niemcy gotowi byli przekazać litewskim partnerom autobusy nieodpłatnie. Jednak z uwagi na to, że niemieckie ustawodawstwo wymaga przeprowadzenia długiej procedury związanej z okazaniem pomocy charytatywnej, podjęto decyzję dokonania transakcji za symboliczną cenę. Nabyte w Meklemburgu autobusy dały przedsiębiorstwu nadzieję na wybrnięcie z kryzysu.

W styczniu br. w rejonie gościła delegacja przedstawicieli niemieckich koncernów "Hansana" i "United Foods Technologies AG" pracujących w zakresie przetwórstwa artykułów rolnych. Przedstawiciel potężnego koncernu mleczarskiego "Hansana", przetwarzającego 6 mln litrów mleka rocznie w 22 posiadanych zakładach, zapoznał się z poziomem produkcji mleka w rejonie. Liczący trzy rozwijające się prywatne gospodarstwa mleczarskie rejon nie jest dla koncernu rynkiem atrakcyjnym. Natomiast realnym mogłoby być sprowadzenie tutaj w ramach lisingu niedużych linii produkcyjnych do posiadającej wolne powierzchnie mleczarni w Solecznikach. Przetworzone w jogurty solecznickie mleko dałoby szansę szybkiego rozwoju gospodarstw mleczarskich w rejonie.

Do Ejszyszek - na ryby

Podpisaniem konkretnej umowy o współpracy zakończyła się w rejonie wizyta biznesmenów firmy "United Foods Technologies AG". Partnerem niemieckich przedsiębiorców została należąca do Ryszarda Poczobutta ejszyska spółka "Eisiga". Umowa przewiduje utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się hodowlą ryb zimnowodnych, stawowych oraz gatunków ryb ciepłowodnych, hodowanych w warunkach zamkniętego cyklu. Niemiecki wspólnik udostępni najnowsze technologie produkcyjne, ejszyska zaś strona - pomieszczenia i pracowników. 80 proc. kosztów utworzenia nowego przedsiębiorstwa ponosi "UFT AG", 20 proc. - "Eisiga". Znany z produkcji wyborów galanteryjnych zakład już wkrótce rozpocznie działalność w nowym dla siebie kierunku. W ciągu pierwszego roku jego pracę będą nadzorowali eksperci z Niemiec. W planach wspólników - eksportowanie przetworzonej w gotowe dania produkcji rybnej do krajów Unii Europejskiej. Wśród potencjalnych rynków zbytu wymienia się Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i kraje skandynawskie. Pierwszym krokiem realizacji tej umowy stał się staż grupy pracowników s"Eisigi" w zakładach "UFT AG".

Nie poprzestawać na osiągniętym

Mer J. Rybak nie ukrywa, że w planach samorządu jest również uzyskanie kolejnych środków z Unii Europejskiej na reformowanie gospodarki rejonu. Istnieje bowiem szansa otrzymania funduszy z innego programu UE - SAPARD, którego celem jest restrukturyzacja rolnictwa krajów Europy Wschodniej, ubiegających się o członkostwo w Unii. Jeszcze w tym roku w ramach programu SAPARD z Brukseli do Litwy wpłynie 125 mln litów. Najlepsze projekty litewskich rolników w 50 proc. zostaną sfinansowane przez dany program. Chęć dołączenia się do współpracy solecznicko - meklemburskiej wyraził także powiat lidzki (Białoruś).

- Razem z Lidą i Meklemburgiem spróbujemy wystartować w konkursie europejskiego programu "Credo", którego środki przeznacza się na uporządkowanie strefy przygranicznej. Współpraca z Lidą interesuje nas z tego względu, że program wymaga udziału samorządów trzech państw - zaznacza mer rejonu. - Znaczenie uzyskania funduszy z tego programu dla leżącego wzdłuż granicy państwowej rejonu trudno jest przecenić. Tym bardziej, że byłaby to pożyczka bezzwrotna.

Pierwszym konkretnym wynikiem współpracy Solecznik i Meklemburga jest fakt zaistnienia rejonu dla Europy czyli tzw. wizytówka rejonu solecznickiego, zawierająca niezbędne o nim dane oraz plany rozwoju strategicznego, która dostępna jest w siedzibie Unii dla każdego zachodniego biznesmena.

NG 7 (443)