Make your own free website on Tripod.com
Letnie szkolenie dla lekarzy i studentów

Szanowni Państwo,

Lubelski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" uprzejmie informuje, iż we współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie, wzorem lat ubiegłych, organizuje miesięczny pobyt szkoleniowy dla lekarzy i studentów medycyny polskiego pochodzenia, mieszkających, pracujących i studiujących w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Oddział zapewnia szkolenie (lub odbywanie obowiązkowego stażu) na oddziałach i w zakładach naukowych Akademii Medycznej w Lublinie, wykłady szkoleniowe i spotkania integracyjne pozwalające na zapoznanie się z organizacją, osiągnięciami i trudnościami polskiej medycyny.

W okresie 1 - 30 lipca 2000 r. osobom zgłoszonym i zakwalifikowanym zostanie zapewnione nieodpłatne szkolenie w dowolnie obranej dziedzinie, zakwaterowanie i wyżywienie. Koszty podróży - na koszt zainteresowanych.

Ankiety do zapełnienia - w ZG ZPL. Bezpośredni kontakt z organizatorami na adres: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Lublinie, ul. Chopina 29/15, 20 - 023 Lublin, fax: (081) 53 - 255 - 44 lub na adres Dr nauk med. Helena Gulanowska, ul. Szczecińska 29, 20 - 427 Lublin.

Dr Helena Gulanowska

Członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

NG 7 (443)