Make your own free website on Tripod.com
Posiedzenie ZG ZPL

3 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Po wysłuchaniu informacji grupy do spraw oświaty, zebrani przedyskutowali przygotowany projekt dokumentu, wyrażający zaniepokojenie z powodu zagrożeń wobec polskiego szkolnictwa na Litwie i powzięli odpowiednie stanowisko . Zebrani przedyskutowali też inne tematy.

Przewodniczący Związku R. Maciejkianiec zaproponował powołanie grupy roboczej, która by przygotowała porozumienie między ZPL i AWPL z tym, aby Związek mógł zachować niezależny charakter i bez zakłóceń kontynuować działalność społeczną w przyszłości. Propozycja, niestety, nie uzyskała poparcia większości zebranych. Większością głosów na dzień 7 lutego br. ustalono wspólne posiedzenie ZG ZPL i Rady AWPL w celu zatwierdzenia programów wyborczych do poszczególnych samorządów i list kandydatów na radnych.

***

7 lutego br. Rada AWPL w obecności członków ZG ZPL zatwierdziła programy wyborcze i listy kandydatów na radnych do poszczególnych samorządów.

NG 7 (443)