Make your own free website on Tripod.com
Rita GRUMADAITË, Vida SAVIČIŰNAITË

Pół roku na spowiedź

Byli tajni współpracownicy sowieckich służb specjalnych mają równo pół roku na przyznanie się do swej działalności. Wczoraj wszedł w życie ustalony przez ustawę o lustracji informatorów KGB tryb, pozwalający na zalegalizowanie dobrowolnego przyznania się i ochronę takich osób.

Przewodniczący komisji międzyresortowej, naczelnik zarządu Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Vytautas Damulis powiedział dla "Lietuvos rytas", że jeszcze przed wejściem w życie ustawy do jego służby zwracali się ludzie, chcąc się przyznać.

Od początku roku do litewskiego urzędu bezpieczeństwa zwróciło się już około 20 osób, które w latach okupacji współpracowały z KGB.

("Lietuvos rytas" z dn. 2 02 2000 r.)

NG 8 (444)