Make your own free website on Tripod.com
Kompensaty za prace niewolnicze

Proszę o informacje

Szanowni Państwo!

Zwraca się do Was z prośbą obywatelka Litwy, Anna Sosnowska, zamieszkała we wsi Sprejnie, gmina podbrzeska, rej. wileński.

Chcę otrzymać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.

Czytałam w gazecie, że osobom, które były w czasie okupacji przymusowo wywiezione na prace do Niemiec, przysługuje kompensata.

Mój mąż, Franciszek Sosnowski (zmarł w 1995 roku), w 1942 roku był wywieziony do Niemiec. Pracował bardzo ciężko w zakładzie w mieście Line. Potem u gospodarza, w Austrii, na roli. Do domu wrócił dopiero w 1945 roku. Niestety, w czasie pożaru wszystkie dokumenty, potwierdzające te wydarzenia (oprócz zdjęcia), spłonęły.
Mam już 73 lata, poza tym moja córka od 1977 r. jest inwalidą II grupy Taka kompensata bardzo by nam była potrzebna. Lecz nie wiemy, dokąd się zwrócić. Władze miejscowe nic konkretnie nie mówią.

Bardzo byśmy się ucieszyły, gdybyśmy otrzymały od Was odpowiedź.

A. Sosnowskaw. Sprejnie

Od redakcji: Związek Polaków na Litwie i redakcja "NG" będą nadal zabiegały o przyznanie naszej ludności kompensat za niewolnicze prace na rzecz Niemiec hitlerowskich. W tym celu zostały już przeprowadzone rozmowy w Ambasadzie i Konsulacie Generalnym RP w Wilnie. Ostatnio przewodniczący Związku skierował stosowne pisma oraz opublikowane listy Czytelników do Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie oraz do Senatu RP, prosząc, aby przy ustalaniu trybu wypłaty kompensat nie była pominięta również nasza ludność, mająca w tamtym czasie polskie obywatelstwo.

Po wyjaśnieniu sprawy o wszystkim poinformujemy Czytelników.

NG 8 (444)