Make your own free website on Tripod.com
Encyklopedyczna prawda

Jesteśmy syci, szczęśliwi, ciepło ubrani

Premier A. Kubilius, który długo zachowywał milczenie, nie wytrzymał i przemówił w Sztokholmie.

Wreszcie powiedziano coś nowego: najszczęśliwsi Żydzi (razem z najszczęśliwszymi Litwinami) żyją w kraju najlepszym spośród najlepszych - w Litwie.

O tym, jak u nas dobrze żyć, mówili tylko J. Paleckis, A. Sniečkus, P. Griškevičius, V. Songaila, K. Prunskienë, A. Šimënas (krótko), G. Vagnorius, A. Abišala, B. Lubys, A.Šleževičius, M. Stankevičius, znowu G. Vagnorius i R. Paksas. (?Lietuvos rytas? z 5 lutego 2000 r.)

NG 8 (444)