Make your own free website on Tripod.com
Ugryźć się w język

...i milczeć. W przeciwnym bowiem razie mogą podupaść wszystkie obecne i przyszłe gazety oraz inne środki masowego przekazu, których właścicielem, współwłaścicielem czy inspiratorem jest społeczny doradca prezydenta do spraw kontaktów kulturalnych z Polską Cz. Okińczyc. Wystarczyło, że wcale nie złośliwie, z miłą koleżeńską przestrogą opublikowaliśmy kilka replik - i już nie ma ani "Znad Wilii", ani "Słowa Wileńskiego", ani dziennika "Gazeta Wileńska".

Jak poinformował "Kurier Wileński", "GW" będzie się ukazywała raz na tydzień, a przejmuje ją od Cz. Okińczyca współwłaściciel spółki "Ardena", prezes i założyciel w przeddzień minionych wyborów samorządowych Fundacji Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu ''Wileńszczyzna" Ryszard Litwinowicz , który pożegnał się z Aliansem Mniejszości Narodowych pod kierownictwem Mieczysława Waszkowicza i startuje w zbliżających się wyborach do władz miasta Wilna z listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Zastanawia i cieszy kardynalna zmiana kursu "GW" i radia "Znad Wilii", których właścicielem jest Cz. Okińczyc - od totalnej negacji AWPL w ubiegłych wyborach, do powszechnego poparcia w obecnych...

Ugryźć się w język... i milczeć.

NG 8 (444)