Make your own free website on Tripod.com
Promocja litewskiego chleba w Warszawie

Ostatnimi czasy prasa donosi o rozmaitych konfliktach na polu polsko - litewskim. Mimo wiekowej zażyłości i bezpośredniej granicy nawet wymiana handlowa daleka jest od doskonałości. Każdy rozsądnie myślący chciałby coś zmienić, ale może się to udać tylko pod warunkiem, że będą tego chciały obie strony. Przykładem takiej obustronnej chęci współpracy może być promocja litewskiego chleba w Warszawie w dn. 21 XII 1999 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacyjnej. Organizatorami imprezy byli Polska Agencja Informacyjna Exma - Pol oraz spółka "Marijampolës Duona". Od tego dnia litewski chleb zagościł na półkach "Super - Samu" przy ul. Puławskiej. Jak zapewnił przedstawiciel strony litewskiej Pan Gintaras Končius oferta w najbliższym czasie być może zostanie rozszerzona o tradycyjne wspaniałe litewskie wędliny, którymi również na spotkaniu częstowano gości. Inicjatywa całego przedsięwzięcia i sam pomysł wyszły ze strony Stowarzyszenia Polska - Litwa. Od poprzedniego podobnego spotkania minął rok i nareszcie wracając z wycieczki do Wilna czy Druskienik nie trzeba pod pachą "taszczyć" dwukilogramowego posypanego kminkiem bochna razowego chleba.

Chleb ten ma tę wyższość nad polskim, że się nie starzeje i wspaniale smakuje szczególnie byłym kresowiakom. Oby ta inicjatywa została rozszerzona i na inne dziedziny kontaktów polsko - litewskich - wznieśliśmy toast "Wańkowiczowską" nalewką trzy 9, której również na spotkaniu nie zabrakło.

Ryszard Mackiewicz
Warszawa

Na zdjęciu: przedstawiciele litewskiej spółki i dyrekcja Super - Samu.
Fot. Andrzej Kucharski

NG 9 (445)