Make your own free website on Tripod.com
Męczennik za Wiarę i Ojczyznę

Przed kilkoma dniami minęła kolejna rocznica śmierci ś.p. Ks. Arcybiskupa Wileńskiego Jana Cieplaka. Zmarł 18 lutego 1926 roku w Jersey City w Ameryce, przewieziony do Wilna i pochowany w podziemiach Katedry Wileńskiej.

Na skutek różnych wydarzeń zachodzących w dziejach miasta i Katedry, dokładne miejsce pochówku zaginęło.

NG 9 (445)