Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Święto

16 Lutego. Na Litwie uroczyście obchodzono rocznicę odrodzenia państwa litewskiego. 82 lata temu Litewska Taryba (Rada) przyjęła postanowienie "Akt o niepodległości", który obwieszczał o utworzeniu Niepodległego Państwa Litewskiego.

Skandal

Grupa litewskich parlamentarzystów wydała oświadczenie, w którym wyraziła swe oburzenie z powodu tego, że prezydent Litwy V. Adamkus z okazji uroczystości 16 Lutego orderem Giedymina odznaczył byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie K. Prunskienë M. Misiukonisa. M. Misiukonis przez kilka dziesięcioleci współpracował ze strukturami KGB, a w latach powojennych brał udział w operacjach zwalczania litewskiego podziemia niepodległościowego.

Tegoż dnia prezydent V. Adamkus odznaczył orderem Giedymina również K. Prunskienë, która w toku rozprawy sądowej była uznana za współpracowniczkę KGB.

Wśród wyróżnionych był również Czesław Okińczyc, doradca prezydenta Litwy do spraw stosunków polsko-litewskich, który także otrzymał order Wielkiego Ksiecia Litewskiego Giedymina. Zdaniem Okińczyca, w pierwszym etapie odradzania się państwa litewskiego, rola Polaków zamieszkałych na Litwie była znikoma. 'Obecnie sytuacja uległa zmianie". - powiedział Cz. Okińczyc.

Wstrzymał

Były dwukrotny premier rządu RL i prezes zarządu partii konserwatystów G. Vagnorius oficjalnie wstrzymał swe członkostwo w tej partii.

Przesłuchali

Wileńska prokuratura okręgowa przesłuchała byłego premiera rządu RL, byłego mera Wilna, a obecnie przewodniczącego Związku Liberałów R. Paksasa. Powodem przesłuchania jest działalność spółki budowlanej "Restako", dyrektorem i współwłaścicielem której był Paksas przed objęciem stanowiska mera litewskiej stolicy.

NG 9 (445)