Make your own free website on Tripod.com
Rząd zamierza zwiększać podatki

W najbliższym czasie rząd zamierza rozpatrzyć projekt ustawy o utworzeniu funduszu gwarancyjnego, do którego kształtowania zostanie wykorzystany podatek w wysokości 0,2 proc. od obliczonych pracownikom wynagrodzeń.

Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone do zaspokajania żądań pracowników bankrutujących przedsiębiorstw, związanych ze stosunkami pracy.

Przygotowana przez Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy redakcja projektu ustawy przewiduje, że środki funduszu będą kształtowane z trzech źródeł - Funduszu Prywatyzacji i budżetu państwowego, zwrotnych wpłat, które zostaną wyegzekwowane od bankrutujących przedsiębiorstw oraz podatku płaconego przez pracodawcę.

Ta ostatnia okoliczność najbardziej nie zadowala pracodawców, ponieważ nowy podatek jeszcze bardziej obciąży i tak już nielekkie brzemię podatkowe.

Jak powiedział wiceprezydent Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku Ugnius Trumpa, nowy podatek bezpośrednio wpłynie na zrewidowanie budżetu wynagrodzeń przedsiębiorstw, dlatego dotknie również dochodów pracowników, które mają się odpowiednio zmniejszyć. Według oceny U. Trumpy, nowy podatek jest zwiększonym podatkiem od dochodów i negatywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości.

("Respublika" z 12 lutego 2000 r.)

NG 9 (445)