Make your own free website on Tripod.com
Polemika trwa

Do redakcji "NG" wpłynął list, podpisany przez 21 nauczycieli Trockiej Szkoły Średniej, w którym m. in. czytamy:

Ze zdumieniem i oburzeniem odebraliśmy wiadomość o próbie usunięcia ze stanowiska prezesa Oddziału Trockiego Związku Polaków na Litwie Jana Zacharzewskiego. Jest on człowiekiem zasłużonym dla rejonu trockiego, polskiej kultury i oświaty. Z jego inicjatywy każdego roku w rejonie trockim odbywają się festyny pieśni polskiej, święta pierwszoklasistów, spotkania młodzieży szkolnej itd.

Jednocześnie redakcja otrzymała list Henryka Lipskiego, który polemizuje z wypowiedzią Jana Zacharzewskiego na łamach "NG" pisząc m. in.: Kondycja przyszłego społeczeństwa nowej Litwy w dużej mierze będzie zależeć od poziomu i struktury oświaty, w tym polskiej.

Do odbudowy rozwalonej elektroniki, radiotechniki albo przemysłu maszynowego na współczesnym poziomie potrzebne są duże inwestycje, intelekt, pracowitość, lojalność. Finanse można otrzymać na kredyt (braliśmy), a resztę zapewni i uzupełni szkolnictwo. Ziemia Wileńska była i jest bogata w zdolną młodzież. To jest nasza przyszłość i wykształcenie (wiedza, kultura, patriotyzm, moralność). Tej wizji polskiej oświaty, jej zalet i co to da dla Litwy w Pana artykule zabrakło.

* * *

Ponieważ oba te listy zostały opublikowane nałamach dziennika "Kurier Wileński", ograniczamy się do powyższej informacji.

NG 9 (445)