Make your own free website on Tripod.com

Protestujemy

Członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi, liczne środowiska b. Kresowiaków oraz bardzo wielu uczciwych Polaków są oburzeni szykanami jakie stosują władze Republiki Litewskiej wobec naszych Rodaków zamieszkałych na Wileńszczyźnie.

W ostatnich dniach Prokuratura Generalna Litwy wzywa na przesłuchania b. żołnierza Armii Krajowej. Przypominamy, że Armia Krajowa na Kresach II Rzeczypospolitej, walczyła z niemieckim okupantem i kolaborującymi z nim m. in. formacjami litewskimi, na obszarze Państwa Polskiego.

Nie mając wpływu na decyzje polityczne, nasze stanowisko, uchwalone na Zebraniu Członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w dniu 11 lutego 2000, musimy potraktować jako moralny sprzeciw.

Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej dr Władysław Korowajczyk

NG 9 (445)