Make your own free website on Tripod.com
W księdze rekordów - również V. Adamkus

W rozdziale "Liderzy polityczni świata" nowego wydania Księgi Rekordów Guinnessa na rok 2000 wśród takich głośnych osobistości jak Fidel Castro, Borys Jelcyn, Bill Clinton i in. wpisany został również Valdas Adamkus.

Przywódca Państwa Litewskiego wyróżnił się tym, że jest osobą, która spędziła najmniej czasu w swym kraju przed wybraniem na prezydenta.

Pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa pojawiło się w 1955 roku. W lipcu 1999 r. księga to została rozpowszechniona w nakładzie ponad 85 mln egzemplarzy w 37 językach. Zdobyła ona tytuł najbardziej kupowanej książki.

("Lietuvos rytas" z 11 lutego 2000 r.)

NG 9 (445)