Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

"Wileńskie Targi Książki' 2000"

W ubiegły czwartek, 17 lutego bieżącego roku w Wileńskim Centrum Wystawowym "LITEXPO" odbyło się uroczyste otwarcie "Wileńskich Targów Książki' 2000".

Jako motto Targów organizatorzy, a byli nimi Litewskie Stowarzyszenie Wydawców, spółka publiczna "Lietuviškos knygos", Centrum Wystawowe "LITEXPO" przy udziale Ministerstwa Kultury Litwy, Centrum Kultury Francuskiej i Ambasady Francuskiej, obrali słowa V. Vitmanasa - "Obcując z książką, obcujesz z człowiekiem". Słowa te stały się też głównym tematem wypowiedzi gości, biorących udział w uroczystym otwarciu "Wileńskich Targów Książki' 2000", a wśród nich Prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, ambasadorów, przedstawicieli Sejmu RL.

Można śmiało powiedzieć, że trwające trzy dni '"Wileńskie Targi Książki' 2000" cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców Wilna, jak i ze strony wielu wydawnictw litewskich i zagranicznych. Wystarczy powiedzieć, że w tegorocznych Targach udział wzięło 85 oficyn wydawniczych, księgarń i instytutów. Nowości wydawnicze prócz oficyn litewskich zaprezentowali również goście z krajów ościennych - Polski (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, WSiP SA), Estonii (Koolibri Publishers), Łotwy (Zvaizgne ABC Publushers), Kaliningradu (Yantarny Skaz SPPE), a także z Wielkiej Brytanii (m. in. Cambridge University Press), Niemiec (DS Druck- und Verlags-Service), a także Francji. Stoisko tego ostatniego państwa cieszyło się zapewne największym powodzeniem, a to za sprawą tego, iż zwiedzający wystawę mogli z dużą zniżką zaprenumerować francuskie magazyny, jak również nabyć dzieła wydawane we Francji po cenie niemal dwukrotnie niższej.

Należy stwierdzić, że mieszkańcy Wilna skwapliwie skorzystali z możliwości obejrzenia litewskich i zagranicznych nowości wydawniczych. Tak na przykład duże zainteresowanie wśród miłośników książek wzbudził zaprezentowany przez wydawnictwo "Humanitas" projekt największej i najdroższej książki naszego stulecia. Książka ta nosi tytuł "Sumo" i zawiera ponad 400 kolorowych i czarnobiałych fotografii autorstwa 80-letniego Australijczyka pochodzenia niemieckiego H. Newtona. Książka ta nieprzypadkowo została nazwana imieniem japońskiego zawodnika wagi ciężkiej, bowiem tak samo jak i on zadziwia wszystkich swymi rozmiarami. Dzieło to liczy 500 stron i ma 50 cm szerokości, 70 cm długości, waży zaś ni mniej ni więcej tylko 30 kg.

Jako ciekawostkę należy wskazać fakt, iż niemieckie wydawnictwo "Taschen" planuje wydanie 10 tys. egzemplarzy tego dzieła, z czego każdy opatrzony będzie autografem autora i będzie miał swój numer. Cena jednego egzemplarza będzie sięgać 3000 marek niemieckich.

Dużym zainteresowaniem wśród przybyłych na tegoroczne targi cieszyły się również takie edycje, jak "Moters sveikatos enciklopedija" ("Encyklopedia zdrowia kobiety", wydawnictwo "Algarvë."), "Interviu" T. Venclovy, najnowszy zbiór Just. Marcinkevičiusa, a także wydane nakładem oficyny wydawniczej "Vaga" ?Senieji Lietuvos žemë lapiai" ("Stare mapy Litwy"). Prezentacja tego ostatniego dzieła odbyła się w sobotę, 19 lutego br. z udziałem prof. E. Gudevičiusa, doc. A. Bumblauskasa i A. Braziűnienë.

Najszerzej na "Wileńskich Targach Książki' 2000" zaprezentowana została literatura piękna i specjalistyczna. Tu na pierwszy plan wysunęły się takie wydawnictwa, jak "Vaga", "Alma Littera", czy 'Baltos lankos". Nie zabrakło też propozycji dla najmłodszych czytelników. Wiele kolorowych książeczek dla dzieci zaoferowały przybyłym takie wydawnictwa, jak "Vyturys", 'Šviesa", "Egmont Lietuva".

"Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne" z Warszawy na tegorocznych Targach zaprezentowały zaledwie skromną część swego dorobku. Były to przede wszystkim podręczniki dla dzieci litewskich w szkołach polskich, jak również podręczniki z geografii i historii dla klas szkoły podstawowej.

"Wileńskim Targom Książki' 2000" towarzyszyło szereg imprez kulturalnych i wystaw. Wśród tych ostatnich można wymienić chociażby wystawę prac grafika S. Chlebinskasa, wystawę fotografii "Z mamą w XXI wiek" ("Charibdë."), ręcznie oprawione książki wydawnictwa 'Vaga'', czy też wystawę starych map Litwy. Ponadto podczas Targów wyświetlono kilka filmów wyreżyserowanych przez J. Meka, jak też film S. Kubricka "Mechaniczna pomarańcza".

W ramach tegorocznych Targów odbyło się też szereg spotkań z autorami książek, a wśród nich z J. Mačiukevičiusem, T. Venclovą, S. Gedą, Just. Marcinkevičiusem.

Najwięcej niespodzianek spotkało zwiedzających wystawę w ostatnim dniu Targów - w sobotę, 19 lutego. Dzień ten został ogłoszony dniem dzieci i młodzieży, z tego też względu uczniowie do lat 15, a także nauczyciele mieli bezpłatny wstęp na Targi.

Organizatorzy przewidzieli na ten dzień bogaty program artystyczny. Na scenie w sali 2 Centrum Wystawowego "LITEXPO" raz za razem się pojawiali nowi wykonawcy, a wśród nich rosyjski dziecięcy zespół folklorystyczny z przedszkola-szkoły "Svaja", studium teatralne ze szkoły podstawowej im S. Stanevičiusa, grupa taneczna z gimnazjum "Gabija" i wiele innych zespołów.

Na uwagę zasługuje tu fakt, iż rodzice, którzy na Targi przyszli ze swymi pociechami na czas zwiedzania wystawy mogli zostawić dzieci na placu zabaw tuż obok stoiska Funduszu Otwartej Litwy. Plac zabaw był projektem biorącej udział w Targach spółki "Egmont".

Tegoroczne Targi dla mieszkańców Wilna stały się wspaniałą możliwością uzupełnienia domowych bibliotek. W ciągu trzech dni trwania Targów wilnianie mogli bowiem nabyć wiele wartościowych dzieł po cenie często dwukrotnie niższej niż w księgarniach.

W dniach 2-5 marca w Wileńskim Centrum Wystawowym 'LITEXPO" odbędą się następujące wystawy:

"Pelenë" ("Kopciuszek") - wystawa kosmetyków, perfumerii, elementów wystroju salonów piękności, wyrobów jubilerskich

"Litewska moda 2000" - organizatorem tej wystawy będzie Lietuvos Lengvosios Pramonës Ámoniř Asocijacija

"Sport. Turystyka. Zdrowie" - na wystawie tej zostaną zaprezentowane wyroby niezbędne tym, którzy chcą uprawiać sport i turystykę.

Na zdjęciach: zwiedzający targi; wystawa książek ręcznie oprawianych (Vaga).

NG 9 (445)