Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

Wybory: dziewięć partii na starcie

Tegoroczne wybory samorządowe w rejonie solecznickim odbędą się przy rekordowej jak dotąd liczbie uczestniczących w nich partii politycznych. 15 lutego na posiedzeniu Rejonowej Komisji Wyborczej zostały zatwierdzone listy wyborcze 9 partii: Litewskiego Związku Centrum. Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Litewskiego Związku Liberałów, Litewskiej Partii "Socjaldemokracja - 2000", Litewskiego Związku Zesłańców i Więźniów Politycznych, Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Nowego Związku (partii socjalliberałów) oraz Związku Ojczyzny (partia konserwatystów). Ogółem z list partyjnych o 25 mandatów radnych samorządu solecznickiego będzie ubiegało się 123 kandydatów. Najdłuższą listę wyborczą wystawiła AWPL (30 kandydatów), najkrótszą - Litewska Partia ?Socjaldemokracja - 2000? (5 kandydatów). Za próbę odzyskania utraconych pozycji LDPP w rejonie solecznickim można przyjąć obecność na rejonowej liście wyborczej pod numerem piątym posła na Sejm RL Artura Płokszty. Podobno przesądy są obce obu kandydatom z ramienia LDPP, LZS i ZO, których listy składają się z feralnej liczby 13. Spośród startujących w wyborach samorządowych partii jedynie 3 mają własnych przedstawicieli w obecnej radzie: 20 mandatów ma AWPL, po dwa Związek Ojczyzny i Litewska Socjaldemokratyczna Partia. Zdobywszy w poprzednich wyborach samorządowych jeden mandat radnego Alians Obywateli Litwy w tegorocznych wyborach udziału nie bierze. Po raz pierwszy w rejonie w wyborach samorządowych biorą udział LZL, NZ, LP ? Socjaldemokracja - 2000?, LZZ i WP, LZC.

NG 9 (445)