Make your own free website on Tripod.com
Iwona Krajewska.

Jubileusz Szkoły Średniej nr 1 w Ejszyszkach

Po raz pierwszy Ejszyska Szkoła Średnia nr 1 tak licznie zgromadziła swoich absolwentów. W historii szkoły było to wyjątkowe wydarzenie, albowiem 50. promocja niedługo już pożegna się i rozstanie z murami tej szkoły. W ciągu 50. lat działalności szkoły jej mury opuściło 2360 absolwentów. W tym roku 31 abiturientów zamierza uzupełnić te szeregi.

Pół wieku istnienia - to okres poważny. Zawsze skłania to do swoistych podsumowań, refleksji, przemyśleń nad czasem minionym, sensem przebytego. Miniony okres nie szczędził problemów i trudności, tym niemniej pod czułym kierownictwem p. Henryka Fiedorowicza, od 1973 roku pełniącego obowiązki dyrektora, szkoła rosła , stopniowo dojrzewała, posuwała się naprzód i obecnie przeżywa okres rozkwitu.

- Najważniejsze jest to - podkreślił dyrektor szkoły - że absolwenci naszej szkoły są dobrymi ludźmi , pracują dla ludzi i są szanowani przez ludzi.

Wielkości i dostojności tej imprezy dowodzi liczba zgromadzonych na sali, nie tylko absolwentów, ale i dostojnych gości. Swą obecnością święto zaszczycili: Józef Rybak - mer rejonu, Zdzisław Palewicz - wicemer rejonu, Antoni Jankowski - kierownik wydziału oświaty, Leonard Talmont - starosta Ejszyszek, księża Anatol Markowski i Jerzy Dąbrowski, prawie wszyscy wychowankowie tej szkoły.

(obszerniejsza relacja z jubileuszu szkoły w Ejszyszkach w nastepnym numerze).

NG 10 (446)