Make your own free website on Tripod.com
Ryszard Maciejkianiec

Jubileusz "Znad Mereczanki"

Polacy na Ziemi Wileńskiej lubią obchodzić jubileusze. Tym bardziej miłe są one i drogie, gdy zdąża się ku nim poprzez znaczny, wieloletni, bezinteresowny wysiłek niesienia ludziom dobra i piękna.

Takim właśnie wzniosłym wydarzeniem w historycznych podwileńskich Jaszunach były obchody 5 - lecia dorobku twórczego folklorystycznego zespołu "Znad Mereczanki", który to od roku 1995 niezmordowanie z pieśnią na ustach przemierza wzdłuż i wszerz Ziemię Wileńską, bierze udział w festynach, przeglądach, wyjeżdża do sąsiedniej Polski, szczególnie jednak ceniąc sobie występy przed własną jaszuńską publicznością.

Serdeczna, rodzinna atmosfera, obfitość kwiatów i mnóstwo gości, a przede wszystkim wysoki kunszt wykonania - były godnym zwieńczeniem pięcioletniej działalności. Kierownicy zespołu -Natalia i Aleksander Godowszczykowie oraz Maria Alencynowicz, zresztą jak i wszyscy zespolacy, przyjmując listy gratulacyjne, kwiaty i serdeczne pozdrowienia od władz rejonu w osobie Zdzisława Palewicza, od gości z Polski, od Związku Polaków na Litwie, od czcigodnych księży, od przyjaciół i sympatyków, nie kryli wzruszenia i satysfakcji. Bo jedyną nagrodą za wieloletni trud są właśnie te ulotne chwile występów i rzęsiste oklaski.

Miłym uzupełnieniem uroczystego koncertu zespołu "Znad Mereczanki" była premiera występu dziecięcej grupy tanecznej 'Nadzieja" pod kierownicwem Oli Adamowicz. Występ dzieci zachwycił zgromadzonych swoim niepowtarzalnym urokiem.

Pięciolecie za sobą, dziesięciolecia przed sobą. I niech będą one owocne, piękne i wzruszające.

Chętnym nawiązania współpracy z zespołem podajemy adres:

4094 Litwa, rejon solecznicki, Jaszuny, ul. Balińskiego 75, Natalia Godowszczykowa, tel. (37 - 50 ) 55 - 224.

Fot. Jerzy Karpowicz

NG 10 (446)