Make your own free website on Tripod.com
Aidas ŽILIUKAS

Nastąpił start do wyborów samorządowych

Wczoraj 26 partiom politycznym zezwolono na rozpoczęcie kampanii wyborczej

Wczoraj Główna Komisja Wyborcza (GKW) ogłosiła początek kampanii wyborczej. Wybory, które nastąpią równo za miesiąc, będą kosztowały budżet rządu 10 mln litów.

Wybory do rad samorządowych odbędą się 19 marca.

Najpopularniejsza -stolica

Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone w 60 okręgach. Jak zawsze, najwięcej partii wyraziło chęć uczestniczenia w wyborach do samorządów Wilna i Kowna. W stolicy kandydatów wystawiają 23, w Kownie natomiast 19 organizacji politycznych.

Pięć partii - litewscy konserwatyści, Litewski Związek Liberałów, LDPP, Nowy Związek i Litewski Związek Centrum - wyraziło Głównej Komisji Wyborczej chęć uczestniczenia we wszystkich okręgach wyborczych. Tylko w dwóch okręgach nie weźmie udziału Partia Socjaldemokratyczna.

Jednakże, jak powiedział Z. Vaigauskas, te dane mogą jeszcze się zmieniać. Zdarza się, że okręgowe komisje wyborcze nie rejestrują list wyborczych, partie bowiem nie podają potrzebnych dokumentów - najczęściej deklaracji majątkowych i dochodowych.

Litewska Partia Ludowa, Partia Postępu Narodu i Litewska Partia Sprawiedliwości wystawiają swych kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym.

Środki są ograniczane

Każdej uczestniczącej w wyborach partii przeznacza się po 20 min. bezpłatnego czasu antenowego Litewskiej Telewizji i Radia w ustalonym okresie.

Każdej partii przeznacza się również dodatkowy czas za każdą listę wystawionych kandydatów. W radiu za listę przydziela się minutę, w telewizji - 40 sekund dodatkowego czasu.

Agitację wyborczą w Litewskim Radiu i Telewizji partie polityczne rozpoczną w poniedziałek.

Jak powiedział Z. Vaigauskas, każda partia może zakupić jeszcze czas antenowy na prowadzenie agitacji. Jednakże organizacje polityczne na kampanię wyborczą mogą przeznaczać tylko ograniczone sumy pieniędzy.

Zgodnie z obowiązującym trybem, centralny sztab wyborczy partii na kampanię reklamową może przeznaczyć 500 średnich wynagrodzeń (jedno średnie wynagrodzenie - 1082 Lt), a sztaby okręgowe - po100 średnich wynagrodzeń.

Zgodnie z tymi przepisami, partia, która wystawiła kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, na kampanię reklamową może przeznaczyć ponad 7 mln litów. Według danych, jakie posiada Z. Vaigauskas, żadna partia nie zamierza wydać tyle.

Pieniądze na kampanię wyborczą mogą być wykorzystywane wyłącznie z jednego specjalnego rachunku. Jeśli zostanie zgromadzone więcej pieniędzy niż można wydać, przypadną one państwu.

Budżet państwa te wybory samorządowe będą kosztowały 10 mln litów. Za te pieniądze w okręgach zostaną sporządzone spisy wyborcze, pokryte inne wydatki. Uwzględniając wyniki poprzednich wyborów, środki budżetowe na cele wyborcze przeznacza się również partiom.

("Respublika" z19 02 2000 r.)

NG 10 (446)