Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Kazimieras Vasiliauskas, monsignore

został honorowym obywatelem Wilna. Jest on pierwszym wilnianinem, któremu nadano tytuł honorowego obywatela Wilna. K. Vasiliauskasa uhonorowano za pielęgnowanie kultury duchowej. Tytuły honorowych obywateli stolicy nadane zostały byłemu prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi, byłemu ministrowi spraw zagranicznych Islandii Ionowi Baldwinowi Hannibalssonowi.

Vytautas Dudënas minister finansów

Litwa pomyślnie za 7,75 proc. rocznie rozprowadziła emisję obligacji wartości 250 mln euro. Trzeba będzie ją zwrócić w 2005 roku. Ciekawe, czy pieniądze te zostaną wykorzystane racjonalnie.
Adakras ŠeštakauskasPrezydent Zrzeszenie Budowlanych

Budowlani kraju wreszcie wybrali się do Kosowa, aby wyjaśnić, czy mogliby uczestniczyć w konkursach na odbudowę zniszczonego przez wojnę kraju. Po straceniu pracy w Rosji i zamówień państwowych, budowlani odczuwają wielką konkurencję
Kornelijus Platelis, minister oświaty i nauki

ściągnął na siebie niełaskę opozycji. LDPP ogłosiła, że zainicjuje interpelację dla K. Platelisa z powodu tego, że nie bronił interesów oświaty, gdy rozpatrywano tegoroczny budżet. Byłby to pierwszy minister w rządzie Andriusa Kubiliusa , wobec którego opozycja zainicjuje interpelację. Prócz tego, żona rektora UW Marija Aušrinë Pavilionienë podaje ministra do sądu.

("Veidas"z 17 lutego 2000 r.)

NG 10 (446)