Make your own free website on Tripod.com
Broń dla szaulisów (strzelców)

Rząd zmienił przepisy użytkowania broni i amunicji, wciągając do nich tryb użytkowania broni przez członków Związku Szaulisów.

Szaulisi będą mogli przechowywać broń w domu, miejscu służby i nosić ją mając na sobie mundur.

Ustalono tryb, jak będą przeprowadzane kontrole tych osób, które mieszkają razem z osobą przechowującą broń w domu.

Komendant Związku Szaulisów pułkownik Jonas Gečas mówił wcześniej, że zezwolenie komendanta związku na trzymanie broni w domu mogą uzyskać pełniący wzorowo służbę szaulisi, należący do związku co najmniej 5 lat. Prócz tego, tacy szaulisi powinni posiadać zezwolenie medyków i sejf do przechowywania broni.

W trakcie nowelizacji przepisów użytkowania broni imiennej ustalono, że członkowie Związku Szaulisów, podobnie jak funkcjonariusze systemu ochrony kraju, spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa państwowego, prokuratury i innych instytucji, będą mogli trzymać broń w miejscu służby.

Umundurowani członkowie Związku Szaulisów będą mogli trzymać broń na widocznym miejscu.

Szaulisi, podobnie, jak funkcjonariusze systemu ochrony kraju, spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa państwowego, prokuratury i innych instytucji, będą mogli imienną broń wykorzystywać do pełnienia funkcji służbowych.

("Lietuvos rytas" z 18 lutego 2000 r.)

NG 10 (446)