Make your own free website on Tripod.com
Przybywa zwolenników Unii Europejskiej

W kraju zwiększa się liczba ludzi, którzy swoją przyszłość łączą z Unią Europejską.

W styczniu, na zamówienie Komitetu Europejskiego, centrum badania opinii publicznej "Vilmorus" przeprowadziło sondaż opinii publicznej. Wyniki jego wykazały, że obecnie jest 59,9 proc. tych, którzy aprobują członkostwo kraju w UE.

W listopadzie roku ubiegłego ten wskaźnik wynosił 56,8 proc.

Największa część respondentów (16,6 proc.), aprobujących członkostwo, pragnęłaby szybkiej integracji kraju z UE.

10,7 proc. uczestników sondażu uważa, że Litwa powinna wstąpić do UE w latach 2002-2005, natomiast 12,3 proc. - w latach 2006-2010.

Jeszcze 8,2 proc. sądzi, że najlepiej dla Litwy byłoby zostać członkiem UE w latach 2011-2020, a 12,1 proc. przesunęłoby tę datę do jeszcze dalszej przyszłości, czyli już po roku 2020.

Za tym, że Litwa w ogóle nie powinna wstępować do UE, opowiedziało się tylko 18 proc. respondentów.

Negocjacje Litwy w sprawie członkostwa w UE rozpoczną się oficjalnie 15 lutego, natomiast robocze spotkania negocjatorów powinny rozpocząć się w końcu marca.

"Lietuvos rytas" z dn. 05 02 2000 r.

NG 10 (446)