Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

Rada kontra rząd

Na ostatnim posiedzeniu rady samorządu rejonu solecznickiego, jakie odbyło się 3 marca br., została powzięta decyzja zwrócenia się do premiera RL z prośbą o przydział dodatkowych środków do budżetu rejonowego na rok 2000. Obecny projekt proponowanego przez rząd budżetu wynosi 35570 tys. litów, co stanowi sumę o 2,6 proc. mniejszą od ubiegłorocznej. Od końca 1999 roku dotowany w 60 proc. z Ministerstwa Finansów rejonowy budżet nie otrzymał z Wilna nawet najmniejszej sumy pieniędzy. W celu rozliczenia się z pracownikami placówek oświatowych samorząd solecznicki musiał zaciągać kredyty bankowe. Pożyczone pieniądze m. in. umożliwiły wypełnienie ubiegłorocznego budżetu. Zdaniem mera rejonu Józefa Rybaka środków budżetowych proponowanych na 2000 rok w najlepszym wypadku wystarczy do 1 września, w razie zaś nieoczekiwanych wydatków - do drugiej połowy roku. W styczniu br. merowie jedenastu rejonów Litwy, w tym też solecznickiego, już zwracali się do premiera, prezydenta i rządu z prośbą o ponowne rozpatrzenie budżetów samorządowych i przydzielenie dodatkowych środków. Niestety, bez skutku. Być może kolejna prośba rady samorządu rejonu solecznickiego przed wyborami lokalnymi zmusi rząd do zwiększenia budżetu.

NG 11 (447)