Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Kościół

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. z udziałem pielgrzymów z Litwy błogosławił nasz kraj. Na audiencji generalnej w auli Pawła VI papież godzinę obcował z 2000 pielgrzymów. Wśród modlących się był również prezydent V. Adamkus z małżonką.

Zamachowcy

Po rewizjach w mieszkaniach członków zmilitaryzowanej nacjonalistycznej organizacji "Jodvarniai" (gawrony) wyjaśniło się, że na Litwie działa struktura mająca na celu zbrojne zdobycie władzy. Członkowie "Jodvarniai" cieszyli się poparciem wśród litewskich wojskowych. W szczególności wielu sympatyków mieli w szeregach Ochotniczej Ochrony Kraju.

Śledztwo

Prokuratura Generalna zakończyła dochodzenie w sprawie zamordowania księdza R. Mikutavičiusa i zrabowania jego kolekcji dzieł sztuki. 5 oskarżonych już rozpoczęło zapoznawać się z materiałami sprawy karnej, które ważą w sumie ponad 20 ton.

Długi

Dług państwa litewskiego w pierwszym miesiącu br. wzrósł o 201 mln Lt. Ogólna suma długu naszego kraju wynosi obecnie 12 mld 271 mln litów, w tym dług zagraniczny stanowi 78,3 proc. długu ogólnego.

Policja

Na sobotę jest planowana akcja protestu pracowników policji Wilna. Powodem akcji stołecznych policjantów jest chroniczne niedofinansowanie departamentu policji.

NG 11 (447)