Make your own free website on Tripod.com
Robert Mickiewicz

Twórczość ludowa

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze "NG", bieżący rok stał się bogaty w sukcesy twórcze dla poetki ludowej z Jurgielan - Barbary Sidorowicz. W minionym tygodniu w Połukniańskiej Szkole Średniej odbyła się prezentacja dwóch książek pióra B. Sidorowicz: tomiku wierszy ?Zapisane sercem? i wyboru z pamiętników "Życiopisanie".

Obydwie książki zostały wydane w Białymstoku, nakładem oficyny wydawniczej "Prymat". Wydanie książek zostało wsparte finansowo przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W ostatnim dziesięcioleciu ukazało się sporo książek autorstwa współczesnych polskich poetów, publicystów, historyków z Wileńszczyzny, jednakże jak na razie bogata w talenty polska twórczość ludowa Ziemi Wileńskiej była wyjątkowo skromnie przedstawiona w wydaniach książkowych. Bez wątpienia z tego powodu te dwa skromne objętościowo tomiki Barbary Sidorowicz stały się znacznym wydarzeniem.

Zbiór wierszy "Zapisane sercem" daje możliwość Czytelnikowi zapoznać się zaledwie z niedużą cząstką poezji Barbary Sidorowicz. Wiersze poetki z Jurgielan, położonych niedaleko Połuknie, zawierają w sobie refleksje nad przeszłością i teraźniejszością ziemi ojczystej, własnym losem, losem swych najbliższych. W tym sensie bardzo wymowny jest dobór wierszy. Książka jest podzielona na cztery rozdziały: "Skąd jestem"?, "Wigilia na Wileńszczyźnie", "Wiersze dla dzieci" i "Z wileńskim zaśpiewem".

Twórczość Barbary Sidorowicz w pełnym znaczeniu tego słowa można nazwać twórczością ludową, ponieważ jak twierdzi sama poetka,-".

Z nie mniejszym zainteresowaniem czytelników powinien spotkać się wybór pamiętników pisanych przez Panią Barbarę w ciągu całego życia. "Życiopisanie'" przedstawia niełatwe losy ludności polskiej na Ziemi Wileńskiej w minionym półwieczu. Tę książkę można nazwać kroniką codzienności.

NG 11 (447)