Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Eimutis Žvybas

Dyrektor generalny "Ekranasu" Spółka zawarła z amerykańską firmą "Techneglas" umowę wartości 10 mln USD w sprawie budowy nowego pieca do wytopu szkła. Pozwoli to zakładowi poniewieskiemu produkować szkło kineskopowe najwyższej jakości.


Aldona Balsiene

Przewodnicząca Związku Robotników Związek Robotników przygotowuje akcje protestu przeciwko realizowanej przez rząd "polityce pauperyzacji ludzi , potakiwania BankowiŚwiatowemu". Spodziewane jest,że za pomocą protestów uda się przeszkodzić rządowi w liberalizowaniu stosunków pracy.Andrius Kubilius

premier Litwy, w ciągu stu dni rządów przywrócił spokój na rynku finansowym, zmniejszył wysokie procenty obsługi zadłużenia wewnętrznego, porozumiał się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i otworzył drogę do prywatyzacji najważniejszych przedsiębiorstw sektora energetyki. Tak określa działalność A. Kubiliusa agencja Reuters. Zdaniem agencji, to ogromna praca.

Rolandas Paksas,

eks-premier, lider Związku Liberałów traci członków partii. Dziesiątki liberałów opuściło partię w Święcianach, Kretyndze i Nerindze. Są oni niezadowoleni z tego, że w ślad za R. Paksasem do partii przeszli konserwatyści, nie cieszący się najlepszą reputacją. Taki podział kilku oddziałów Związku Liberałów jest dotkliwym ciosem dla partii przed zbliżającymi się wyborami.

("Veidas" nr 8)


NG 11 (447)