Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

"Tłusty Czwartek"

Centralnym punktem programu imprez zapustowych w rejonie solecznickim stała się zabawa "Tłusty Czwartek", która odbyła się 2 marca br. w sali Domu Kultury w Solecznikach. Dowodem atrakcyjności programu zorganizowanej imprezy oraz skuteczności reklamy była wypełniona po brzegi sala. Już w holu publiczność witał zespół "Rudniczanie". Na udekorowanej zgodnie z tradycją zapustową scenie koncert wiązanką polskich pieśni ludowo - patriotycznych rozpoczął zespół "Solczanie". Zespół estradowy z Janczun wykonał popularne piosenki estradowe. Każdy występ artystów widzowie, wśród których znaleźli się również mer rejonu Józef Rybak, wicemer Zdzisław Palewicz oraz prezes Łomżyńskiego Oddziału "Wspólnota Polska" Jan Stypuła, spotykali gorącymi oklaskami. Po zakończeniu koncertu publiczność wraz z artystami ustawiła się w kolejce po pączki ZSA "IRIS". Liczba chętnych nabycia tego zapustowego przysmaku świadczyła, że organizatorzy imprezy wybrali skuteczny sposób propagowania bardzo popularnych w Macierzy tradycji "Tłustego Czwartku".

NG 11 (447)