Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Unia

Komisja Europejska zdecydowała, że rozpocznie negocjacje o członkostwie naszego kraju w Unii Europejskiej od pierwszych ośmiu punktów planu rozmów.

Pożyczka

Rada dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdziła kolejną umowę z Litwą. Zgodnie z nią nasz kraj w ciągu 15 miesięcy otrzyma od MFW pożyczkę w wysokości 82 mln. USD

Ignalina

Rząd Litwy zatwierdził projekt ustawy o zamknięciu pierwszego bloku Ignalińskiej Siłowni Atomowej. Projekt ustawy został w trybie pilnym skierowany do Sejmu.

Awaria

Pobyt prezydenta Litwy V. Adamkusa w Gnieźnie na obchodach 1000. rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego, w których udział wzięło 5 prezydentów krajów europejskich, zakończył się pomyślnie. Po zakończeniu uroczystości zdarzył się pewien kazus, samolot głowy Państwa Litewskiego z przyczyn niesprawności technicznej nie mógł wystartować. Do Wilna V. Adamkus i towarzyszące mu osoby powrócili polskim samolotem rządowym pożyczonym przez prezydenta Polski.

Maleją

Wstyczniuśrednie wynagrodzenie miesięczne brutto na Litwie zmniejszyło się o 6,5 proc. Największe zmniejszenia wynagrodzenia odnotowano w sektorze państwowym 6,6 proc. W prywatnych przedsiębiorstwach pracownicy otrzymywali o 6,3 proc. mniej.

NG 12 (448)