Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

Nowe nagłośnienie - polskiej szkole w Podbrodziu

W minionym tygodniu w Wilnie bawiła żona Marszałka Sejmu Elżbieta Płażyńska. Wizyta ta okazała się nader owocna dla polskiej szkoły w Podbrodziu. Na zorganizowanym bowiem przez Konsula RP w Wilnie prof. Mieczysława Jackiewicza spotkaniu Pani Płażyńska w imieniu męża na ręce dyrektora i wicedyrektora szkoły w Podbrodziu złożyła skromny, jak sama powiedziała, upominek - nagłośnienie do sali. "Jesteśmy wdzięczni, że państwo podtrzymują naszą tradycję i kulturę" - mówiła na tym spotkaniu żona Marszałka.

Dar ten niezmiernie ucieszył kierownictwo szkoły w Podbrodziu. Składając serdeczne podziękowania wicedyrektor szkoły Janina Biełanowa mówiła, że bardzo się cieszy, iż istnieją tak ścisłe kontakty między Polakami mieszkającymi w Polsce i Litwie. "Czujemy, że więzi przechodzą przez nasze serca iłączą" - mówiła J. Biełanowa.

NG 12 (448)