Make your own free website on Tripod.com
100 lat!

Petronela Lebiedzińska

urodziła się 20 marca 1920 r. w licznej rodzinie, składającej się z dziewięciorga dzieci. Od wczesnych lat poznała smak ciężkiej pracy na roli. Pomagała, ile mogła, rodzicom w polu, opiekowała się młodszym rodzeństwem. Wyszła za mąż, gdzie ją znów czekała ciężka praca przy budowie własnego domu, zakładaniu gniazda rodzinnego wspólnie z naszym ojcem Bronisławem. Uczyła nas języka ojczystego, zaszczepiała nam, że wszystko co polskie jest święte każdemu Polakowi. Nieprzypadkowo jako jedna z pierwszych wstąpiła do koła ZPL w Suderwi. Dziś cała nasza rodzina: córki, zięciowie, wnukowie są członkami Związku.

Mamo! Z okazji pięknego Jubileuszu przyjmij słowa podzięki za twoje złote serce, za twe spracowane dłonie, za noce bezsennie spędzone nad naszymi kolebkami, za wspólne przeżycia, za radości, które przeżyliśmy razem.

W imieniu całej rodziny - córek, zięciów, wnuków i prawnuków życzymy Ci zdrowia, radości i pociechy. Niech Bóg i Matka Boża obdarzy Cię swymi łaskami na długie 100 - lecie.

Przyjmij w Dniu tym od nas w darze nasze serca napełnione miłością i szacunkiem do Ciebie, Mamo, z podziękowaniem, że dałeś nam życie.

W imieniu całej rodziny Zofia Tylingo

NG 12 (448)