Make your own free website on Tripod.com
Wystawa plakatów

Chcąc uczcić dziesiątą rocznicę odrodzenia Niepodległości Litwy, w sobotę, 11 marca br. w Litewskim Muzeum Narodowym otwarta została wystawa plakatów Stasysa Eidrigevičiusa. Twórca "niepodległościowych" plakatów w przededniu wystawy przybył z Warszawy i wziął udział w konferencji prasowej.

NG 12 (448)