Make your own free website on Tripod.com
Uroczyste obchody odrodzenia
Niepodległości Litwy

W dniach 11 - 12 marca br. Litwa obchodziła 10 - lecie odrodzenia Niepodległego Państwa. Okrągła data była powodem, że obchody nosiły szczególnie uroczysty charakter.

Z tej okazji w Sejmie RL odbyło się okolicznościowe uroczyste posiedzenie z udziałem licznych gości, ambasadorów krajów akredytowanych na Litwie, duchowieństwa, działaczy kultury, nauki i polityków.

Po uroczystym posiedzeniu w Archikatedrze Wileńskiej odbyła się Msza św. za wolność i niepodległość Litwy.

W tym dniu na Placu Niepodległości przy gmachu Biblioteki im. M Mażvydasa została podniesiona rekordowej wielkości flaga narodowa. Zebrani przed gmachem Sejmu mogli obejrzeć również występy artystów i paradę orkiestr dętych.

Z tej okazji w Muzeum Narodowym z udziałem władz i dostojnych gości została otwarta okolicznościowa wystawa.

* * *

W jubileuszowych uroczystościach wzięła również udział delegacja z Polski pod przewodnictwem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Płażyńskiego.

Oprócz udziału w ogólnokrajowych obchodach odrodzenia Niepodległości, polska delegacja odbyła spotkanie z przewodniczącym Sejmu RL V. Landsbergisem, premierem A. Kubiliusem, przewodniczącym parlamenty Estonii T. Savim, wzięła udział w obiedzie wydanym przez prezydenta V. Adamkusa.

W niedzielę Marszałek Maciej Płażyński z małżonką i towarzyszące mu osoby oraz ambasador RP w Wilnie prof. Eufemia Teichmann wzięli udział w modlitwie w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz we Mszy św. w kościele św. Teresy. Następnie odbyli spacer po Wileńskiej Starówce i złożyli kwiaty na płycie Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Punktualnie o godz. 12 delegacja polska zwiedziła budujący się Dom Polski w Wilnie, gdzie zebrani działacze Związku z prezesem R. Maciejkiańcem poinformowali gości o przebiegu budowy i przyszłych planach zagospodarowania obiektu. Małżonce marszałka Elżbiecie Płażyńskiej oraz ambasador Eufemii Teichmann zostały wręczone wiązanki biało - czerwonych kwiatów. Marszałek Maciej Płażyński został zaproszony na otwarcie Domu Polskiego w Wilnie, które ma nastąpić na przełomie maja - czerwca.

Następnie w hotelu "Šarunas" delegacja odbyła spotkanie z przedstawicielami polskich organizacji społecznych oraz polskimi posłami na Sejm RL, gdzie na ręce gości zostały złożone wyrazy wdzięczności za pomoc szkolnictwu polskiemu, za środki na budowę domów polskich oraz przedstawiona problematyka, nurtująca polską mniejszość narodową na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa oraz zwrotu ziemi i mienia. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wspólnie spożyto obiad, w czasie którego dyskusja była kontynuowana.

Następnie Marszałek M. Płażyński i towarzyszące mu osoby odwiedzili rodzinę Zygmunta Klonowskiego, wydawcy "Kuriera Wileńskiego".

W późnych godzinach popołudniowych delegacja z Polski odleciała do Warszawy.

Na zdjęciu: Marszałek Maciej Płażyński przed Domem Polskim w Wilnie.
Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 12 (448)