Make your own free website on Tripod.com
Powiedzieli

Arvydas Vidžiunas, wicemarszałek Sejmu RL o stosunkach polsko - litewskich

"Sami widzimy, że problemy są, i nie zauważać ich byłoby śmieszne"

Edvardas Gudavičius, historyk

"Decyzja 11. marca - to było oddzielenie się jednych sowietów od drugich. My również byliśmy sowietami, którymi pozostajemy i dzisiaj, ponieważ nie wytrzymaliśmy zderzenia ze światem kapitalistycznym"

Rolandas Paksas, lider Związku Liberałów o zbliżających się wyborach samorządowych

"Nie ma żadnej różnicy, kto naprawi nawierzchnie lub załata dziurawy dach - liberał, czy socjaldemokrata"

NG 12 (448)