Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Nijole Dumbliauskiene dyrektor generalny "Utenos trikotažas"

Rada ds. Konkurencji zezwoliła jednej z najpomyślniej działających spółek dziewiarskich na nabycie 100 proc. akcji przedsiębiorstwa konfekcyjnego "Šatrija" w Rosieniach. Przedsiębiorstwo to, które do niedawna pracowało dosyć pomyślnie, w roku ubiegłym miało straty w wysokości 2,7 mln litów.Jonas Kronkaitis, głównodowodzący wojska litewskiego,

jako pierwszy spośród funkcjonariuszy ochrony kraju, zaczął aktywnie wyjaśniać społeczeństwu znaczenie zbrojenia wojska i integracji ze strukturami bezpieczeństwa Zachodu. Generał brygady w ubiegłym tygodniu dyskutował na ten temat ze studentami, przedstawicielami organizacji młodzieżowych. J. Kronkaitis wyjaśnił młodzieży 10-letnią strategię rozwoju wojska.

Jonas Šimenas, poseł na Sejm, chrześcijański demokrata,

prawie w ciągu dwóch tygodni za pieniądze podatników podróżował po Niemczech, Francji. Czechach i Polsce. Rzekomo interesował się tam ustawami, poświęconymi produkcji i wykorzystaniu biopaliwa. Dwa lata temu sfera zainteresowań J. Šimenasa była zupełnie inna. Za pieniądze państwowe poleciał on w góry Nepalu, aby zapoznać się z ustawami, regulującymi turystykę.

Petras Gražulis, poseł na Sejm, chrześcijański demokrata,

na wiecu protestu przeciwko wręczeniu Kazimierze Prunskiene i Marijonasowi Misiukonisowi odznaczeń państwowych oskarżył prezydenta o kolaborację z sowietami. P. Gražulis twierdził, że V. Adamkus i jego pomocnik Raimundas Mieželis byli liderami organizacji "Santara-Šviesa" na wychodźstwie, która utrzymywała bliskie stosunki z sowiecka Litwą.

("Veidas" z 2 marca 2000 r.)

NG 12 (448)