Make your own free website on Tripod.com
Powrót sztuki wychodźstwa

W sobotę, 11 marca br., w Pałacu Radziwiłłowskim (Wileńska 22) odbyła się uroczysta inauguracja wystawy "Powrót Sztuki Wychodźstwa". Na wystawie tej zaprezentowane zostały obrazy, przekazane Litewskiemu Muzeum Sztuki przez Galerię Čiurlionisa z Chicago. Zwiedzający wystawę będą mogli również się zapoznać z dziełami Pranasa Dimšaitisa (ofiarowanymi przez fundusz Litwinów), Mikasa Šileikisa, Gabrijeliusa Stanulisa.

Wystawa ta potrwa od 12 marca do 15 września i stanie się częścią obchodów 125 rocznicy urodzin M. K. Čiurlionisa. Bilety na tę wystawę są w cenie 3 Lt. Obowiązują tu te same zniżki, co i w przypadku pozostałych muzeów Litwy.

Obszerniej o tej wystawie - w następnym magazynie.

NG 12 (448)