Make your own free website on Tripod.com
Pod względem poziomu bezrobocia Litwa wyprzedziła sąsiadów

Wilno,13 marca (BNS). Według danych państwowych służb zatrudnienia krajów bałtyckich, na początku tego miesiąca największe bezrobocie notowano na Litwie - 11,2 proc.

Poziom bezrobocia na Litwie w ubiegłym miesiącu wzrósł o 0,4 punkta, w Estonii - o 0,2 punkta, na Łotwie - bez zmian.

Na początku bieżącego miesiąca bezrobotni na Łotwie stanowili 9,1 proc., w Estonii - 6,6 proc. czynnych zawodowo mieszkańców.

Na dzień 1 marca na Litwie zanotowano 199 tys., na Łotwie -111,6 tys., w Estonii - 48,7 tys. bezrobotnych.

("Lietuvos rytas" z 14 03 2000 r.)

NG 13 (449)