Make your own free website on Tripod.com
Na początku roku odżył handel
zagraniczny Litwy

Wilno,10 marca (BNS). W styczniu br. znacznie wzrosła objętość litewskiego handlu zagranicznego.

Według niepełnych danych deklaracji celnych, które opublikował Departament Statystyki, w styczniu br., w porównaniu ze styczniem 1999 r., eksport wzrósł o 30,8 proc., import - o 21,8 proc. W porównaniu z grudniem eksport zwiększył się o 8,8 proc., jednakże import zmalał o 19,5 proc. W ciągu miesiąca eksport towarów litewskich do Rosji zmniejszył się o 36,2 proc., import z Rosji natomiast wzrósł o 11,3 proc.

W styczniu Litwa wyeksportowała towary na sumę1,105 mld litów, importowała natomiast - za 1,409 mld litów.

W pierwszym miesiącu roku deficyt handlu zagranicznego wyniósł 304,1 mln litów - był mniejszy o 2,6 proc. niż w styczniu roku 1999.

Najważniejszymi partnerami Litwy w tegorocznym handlu zagranicznym były Niemcy (15,4 proc. całego eksportu i 12,4 proc. całego importu), Łotwa (13,8 i 1,5 proc.), Ukraina (6,8 i 14 proc.), Polska (5,9 i 4,7 proc.), Holandia (4,9 i 2,2 proc.).

Z grona piątki największych partnerów wypadły Rosja (4,9 i 26,2 proc.), Białoruś (4,0 i 1,3 proc.), Dania (4,9 i 3,8 proc.).

W styczniu najwięcej towarów eksportowano i importowano z krajów UE (odpowiednio 46 proc. całego eksportu i 45,8 proc. całego importu).

Eksport do państw WNP wyniósł 17,2 proc., import z tych krajów -29,9 proc.

Eksport do UE, w porównaniu ze styczniem 1999 r., w tym roku wzrósł o 12,5 proc., import - o 16,9 proc., eksport i import z WNP - odpowiednio o 27,8 i 49,3 proc.W roku 1999 ogólny eksport litewski zmniejszył się o 19,3 proc., import - o 17,3 proc.

("Lietyvos rytas" z 11 03 2000 r.)

NG 13 (449)