Make your own free website on Tripod.com
Michał Bieniasz

Karykatura tygodnia

"...Reliquos enim deos accepimus, Caesares dedimus"
Valerius Maximus

co w wolnym przekładzie znaczy

"...Bogów na ogół odziedziczyli¶my, władców stworzyli¶my sami..."

NG 13 (449)