Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Unia Europejska

Rząd zatwierdził cztery pozycje do negocjacji z Unią Europejską. Rozdziały dotyczą: statystyki, nauki i badań naukowych, oświaty i edukacji oraz polityki zagranicznej.

Bezpieczeństwo

Sejm przyjął poprawki do ustawy o Działalności Operacyjnej. Poprawki do ustawy pozwoliły na działalność operacyjną przeciwko członkom rządu i posłom na Sejm. Jedyną osobą w państwie, przeciwko której nie można prowadzić działalności operacyjnej pozostaje prezydent.

Przywileje

Rząd zatwierdził projekt ustawy "O Przewodniczącym Rady Najwyższej - Sejmu Odrodzeniowego". Projekt tej ustawy uznaje V. Landsbergisa jako pierwszego za głowę odrodzonego państwa. W przypadku, gdyby Sejm przyjął tę ustawę V. Landsbergisowi posługiwałyby gwarancje socjalne przysługujące prezydentowi.

Na wolności

Po 2,5 latach pobytu w więzieniu na wolność wyszedł poseł na Sejm RL A. Butkevičius. Wileński Sąd Dzielnicowy nr 3 uwzględnił wniosek wileńskiej kolonii robót poprawczych surowego rygoru o zwolnieniu od pozostałej kary skazanego załapówkarstwo parlamentarzysty. Butkevičius był skazany na 5,5 lat więzienia.

NG 13 (449)