Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Mečys Laurinkus

szef Departamentu Bezpieczeństwa, osiągnął to,że kierowana przez niego służba specjalna nie unika jawności. WDB wykrył okoliczności zabójstwa funkcjonariusza bezpieczeństwa w Telszach Vidmantasa Stončiusa M. Laurinkus zainteresował się tą sprawą z 1993 r., gdy objął stanowisko dyrektora departamentu bezpieczeństwa. Prócz tego, departament przyczynił się do wykrycia nacjonalistycznej organizacji "Juodvarniai".
Rymantas Juozaitis

dyrektor generalny "Kauno energija" Szwedzka spółka "Vattenfall"powstrzymała się od zawarcia umowy o wynajmie Kowieńskich Sieci Cieplnych. Przypuszczalnie zadecydowały o tym oczekiwania na wyniki wyborów do samorządów oraz na zwiększenie taryf za ogrzewanie. Do tej kwestii Szwedzi wrócą w kwietniu.

("Veidas")

NG 13 (449)