Make your own free website on Tripod.com
Władysław Aderewicz

O uznawaniu dyplomów

Prawdopodobnie już w maju lub czerwcu (ale na pewno jeszcze w br.) zostanie zawarta umowa między odpowiednimi resortami edukacyjnymi, dzięki której dyplomy polskich uczelni będą całkowicie uznawane na Litwie oraz litewskich w Polsce.

Taką informację podał prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz, Konsul Generalny RP na piątkowym spotkaniu doktorów nauk i profesorów, a także doktorantów, które odbyło się w Sali Lustrzanej Universitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie. Zatem absolwenci polskich uczelni, pochodzący z Litwy, nie będą musieli już nostryfikować swoich dyplomów.

Na spotkanie zebrało się około 70 osób, głównie poloniści z Uniwersytetów Wileńskiego i Pedagogicznego. Aczkolwiek nie zabrakło też ludzi nauk ścisłych nie tylko z Wilna, ale też innych miast Litwy. Zdaniem dr Jarosława Wołkonowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, obecnie na Litwie jest ponad 50 doktorów nauk pochodzenia polskiego, w tym 7 habilitowanych. W ciągu minionego dziesięciolecia zaledwie 4 osoby obroniły rozprawy habilitacyjne na litewskich uczelniach, pozostali - w Polsce. Jedna z tych osób, czyli "25 proc." jest zasługą prof. dr hab. Romualda Brazisa.

Konsul zachęcał do szerszego korzystania z informacji o studiach doktoranckich, gromadzonej przez Konsulat Generalny. Z kolei uczestnicząca w spotkaniu Ambasador RP w Wilnie prof. dr hab. Eufemia Teichmann podkreślała wagę kształcenia polskiej kadry naukowej na Litwie, ważnego potencjału intelektualnego społeczeństwa polskiego.

NG 14 (450)