Make your own free website on Tripod.com
Niemiecki "Ruhrgas" interesuje się spółką "Lietuvos dujos"

Spółką "Lietuvos dujos" pragnąłby zarządzać potężny niemiecki koncern gazowy "Ruhrgas". Niemcy interesują się prywatyzacją spółki - ostatnio przedstawiciele "Ruhrgas" spotkali się w Wilnie z premierem Andriusem Kubiliusem , kierownictwem Ministerstwa Gospodarki i "Lietuvos dujos".

Jak powiedział wiceminister Vytenis Junevičius, koncern niemiecki niewątpliwie pojawi się po pięciu miesiącach, gdy, jak się przypuszcza, zostanie ogłoszony konkurs na prywatyzację "Lietuvos dujos". "Ruhrgas" już się usadowił na rynkach gazu ziemnego innych krajów bałtyckich - posiada spore pakiety akcji "Latvijas Gaze" i "Eesti Gaas". Ma on również 5 proc. akcji rosyjskiego koncernu "Gazprom", który jest również akcjonariuszem spółek gazowych Łotwy i Estonii.

Spółką "Lietuvos dujos" interesuje się również francuska państwowa firma "Gaz de France".

Rząd Litwy zamierza strategicznemu inwestorowi sprzedać co najmniej 34 proc. akcji "Lietuvos dujos" z prawem zarządzania.

("Respublika" z 18 03 2000 r.)

NG 14 (450)