Make your own free website on Tripod.com
Petras BAČIANSKAS

Narodziny monopolisty
Prasowego

Działacze komsomolscy dotychczas posiadają sporą "część akcji zjednoczenia środków masowego przekazu" "Lietuvos rytas". W ciągu 10 lat na liście akcjonariuszy miejsce jednych działaczy komsomolskich zajmowali inni, jednakże zawsze byli oni w pierwszej piątce największych akcjonariuszy. W 1994 r. ważnymi "akcjonariuszami komsomolcami" byli V. Strimaitis i Jonas Urka. W 1996 r. na miejscu pogrążonego w kłopotach finansowych J. Urki, w pierwszej piątce akcjonariuszy znalazł się Algis Kumža. W ciągu roku pakiet jego akcji podwoił się. W 1997 r. V. Strimaitis i A. Kumža posiadali pakiet około 30 proc. akcji. Komsomoł znikł. Jednakże założyciele "Lietuvos rytas" znaleźli sposób na dotrzymanie swej obietnicy "ojcu i matce komsomołowi".

("Veidas" z 16 03 2000 r.)

NG 14 (450)