Make your own free website on Tripod.com
Akcje "Plasty" odkupili Duńczycy

Duńskie przedsiębiorstwo "Hillary Denmark ApS" nabyło 23,44 proc. zwykłych imiennych i 26,46 proc. uprzywilejowanych akcji wileńskiej spółki wyrobów plastycznych "Plasta" i teraz posiada 49,90 proc. kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Pakiety tych akcji Duńczycy odkupili od irlandzkiego "Hillary Holdings Limited". Jak powiedział dyrektor ds. ekonomicznych "Plasty" Mindaugas Miškinis, obaj wspomniani akcjonariusze zagraniczni są ze sobą powiązani, więc trudno prognozować, czy zmieni się zarządzanie wileńskim przedsiębiorstwem. Prócz obecnego największego akcjonariusza duńskiego, jeszcze 27,8 proc. akcji należy do "Tollins Capital Ltd". Ogółem, spośród 30,5 mln kapitału zakładowego "Plasty" obcokrajowcy posiadają 84 proc. akcji, reszta zaś należy do drobnych akcjonariuszy litewskich.

Jeszcze w roku 1996 obcokrajowcy do modernizacji produkcji i wprowadzenia nowych technologii w przedsiębiorstwie zainwestowali 2 mln dolarów USA. W latach ostatnich spółka sama inwestuje do nowej produkcji: w roku ubiegłym - około 3 mln litów, w roku bieżącym natomiast planuje się do 3,5 mln Lt.

W roku ubiegłym obrót i zysk netto spółki były podobne do tych z roku 1998 - sprzedano produkcji na sumę 44,5 mln litów, zysk netto wyniósł 4,3 mln litów. W roku bieżącym planuje się nieco wyższe wyniki działalności finansowej.

("Respublika" z 18 03 2000 r.)

NG 14 (450)