Make your own free website on Tripod.com
Produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca

1999 r. (w dolarach USA)

Łotwa 4136
Litwa 4255
Rumunia 4795
Rosja 5128
Bułgaria 5135
Estonia 5243
Chorwacja 6880
Polska 8776
Portugalia 9561
Słowacja 10251
Węgry 11118
Czechy 12823
Hiszpania 13784
Słowenia 15431
Włochy 18369
Francja 22448
Belgia 22455
Holandia 22956
Finlandia 23329
Niemcy 23632
W. Brytania 24187
Dania 30102

Jak się okazuje, w roku ubiegłym na Litwie wypracowano niemal najniższy produkt krajowy brutto (PKB) spośród wszystkich krajów europejskich. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypadło tylko 4,255 tys. dolarów USA PKB (17,02 tys. litów).Jeszcze mniej PKB wytworzyła tylko sąsiednia Łotwa.

Źródła: "Eurostat", "Business Central Europe"

NG 14 (450)